Arbeidsrecht

Wij zullen in de eerste plaats proberen strijd te voorkomen en een regeling te sluiten om vlot te kunnen handelen en uw kosten laag te houden. Tevens is er een mogelijkheid tot mediation middels een ervaren mediator. Slagen wij hier echter niet in dan zullen wij op basis van de kenmerken van het dossier samen met u (als ondernemer) naar de rechter stappen.

Verplichtingen uit de wet:

Indien u iemand in dienst neemt moet u rekening houden met de wet, de WWZ. Hierin zijn diverse relevante bepalingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld:

 • De aanzegplicht
 • De proeftijd
 • Een concurrentiebeding
 • De loondoorbetalingsplicht
 • De ontslagvergoeding
 • De speciale bepalingen met betrekking tot tijdelijke contracten
 • De wijzigingen in de WW

Bij een arbeidsconflict:

Het kan hier gaan om disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie dan wel langdurige ziekte of veelvoudige ziekte van uw werknemer.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontslag, de vaststellingsovereenkomst, ziekte en re-integratie.

Er zijn vijf manieren waarop een werknemer uit dienst kan treden:

 1. Ontslag met wederzijds goedvinden
 2. Ontslag via de kantonrechter
 3. Ontslagprocedure bij het UWV
 4. Ontslag op staande voet
 5. Ontslag genomen door werknemer

Wij beoordelen samen met u of het dreigende ontslag terecht is. Indien blijkt dat het (dreigende) ontslag onterecht is, draaien wij dit terug en komen met een passende oplossing. Wij begeleiden u tijdens het gehele proces.

Als de werknemer weigert mee te werken aan een goede oplossing zullen wij u begeleiden in uw rechten en plichten. Hierbij zullen wij het woord voeren en zorg dragen voor een optimaal resultaat.

Laagdrempelige arbeidsongeschiktheid van werknemers binnen een onderneming.

Gecompliceerde regels van de socialezekerheidswetgeving maak het van groot belang om te weten:

 • De rechten van zowel de werknemers als de werkgever;
 • Wat zijn de consequenties als de werknemer ziek uit dienst treedt of als hij blijvend arbeidsongeschikt is en een uitkering krijgt;

Wat staat je te doen als ondernemer, waar moet je aan denken.