Ondernemingsrecht

Wij nemen uw juridische problemen uit handen zodat u zich kunt richten op het ondernemen.

Wij zijn uw sparringpartner, u kunt bij ons terecht voor al uw (juridische) vragen.

In contact met u streven wij naar toegankelijkheid, een persoonlijke benadering, resultaatgerichtheid en een snelle terugkoppeling. Wij denken als juristen maar hebben tegelijkertijd een scherp oog voor de persoonlijke belangen van de ondernemer die wij bijstaan.

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

  • Huurverhogingen bedrijfspanden
  • Fusies en overnames
  • Samenwerkingsovereenkomsten waaronder VOF, maatschap en cv
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Vennootschapsrechtelijke vraagstukken (aandeelhoudersbesluiten, notulen enz.)
  • Het opstellen van algemene voorwaarden
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • Oprichten en structureren van vennootschappen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid